Theo quan niệm truyền thống của người Việt phải xem hướng nhà trước khi xây vì nó rất quan trọng, theo phong thủy thì hướng nhà phần nào quyết định đến sự khỏe và sự thịnh vượng của gai đình gai chủ. Do đó hướng nhà rất quan trọng, những ai đang có dự định…

Tin tức nhà đất