Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.